“ความคิดมีพลัง…ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิด”

“The Power Of Thinking”
“ความคิดมีพลัง…ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิด”

ไม่ว่าเราจะคิดเรื่องอะไร สิ่งที่เราคิดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งสิ้น คนเราคิดได้เป็นพันๆ เป็นหมื่นๆ เรื่อง ทั้งคิดใหญ่และคิดเล็ก ทั้งมีสาระ และไม่มีสาระ ทั้งคิดบวกและคิดลบ

หากเราคิดว่า “ทำได้” เราก็ “ทำได้” หากเราคิดว่า “ทำไม่ได้” ก็ “ทำไม่ได้” คนหลายคนต้องการความสำเร็จ ความสำเร็จกับการคิดว่าทำได้เป็นของคู่กัน แต่การคิดว่าทำได้ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดว่าเวลา ในขณะที่เราคิดว่าทำได้นั้นเราต้องใส่พลังความเชื่อมั่นลงไปด้วย แล้วนั่นแหละความคิดเราจึงจะมีพลังที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการได้ “จงอย่ายอมแพ้จนกว่าจะถึงเส้นชัย” การันตี!!!!

Related Posts

Comments are closed.