5 มีค.58 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

ผู้นำต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น “Leadership บทบาทภาวะผู้นำ” วันที่ 5 มีนาคม 2558 รับเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 087 – 790 6670

รายละเอียดหลักสูตร : http://www.richtraining.com/2013/04/1984/

leader5mar15

Related Posts

Comments are closed.