ความรู้สึกผู้อบรม นัก Motivator รุ่นที่ 40

“การ Motivate เป็นเรื่องสำคัญต่อธุรกิจเครือข่ายและการขาย”

การพูด การMotivate ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจเครื่อข่ายหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพราะจะทำให้เรามีหลักการ มีเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น”

มาฟังความรู้สึก ก่อน – หลัง -ของผู้เข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 40 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา จัดโดย..บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
http://www.richtraining.com Tel. 02- 3814070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.