ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 78

“การอบรมที่เป็นมากกว่าการอบรม ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ได้มากกว่าที่คิด” มาฟังความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติวิทยา­กรมืออาชีพ รุ่นที่ 78 ว่าก่อน – หลังการอบรมรู้สึกอย่างไร? http://www.richtraining.com
โทร. 02-381-4070 – 71 , 087- 790 6670

Related Posts

Comments are closed.