100 เรียนรู้ไม่สู้ 1 ปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งสำเร็จ” (Study To Action)

100 เรียนรู้ไม่สู้ 1 ปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งสำเร็จ” (Study To Action)

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดี แต่จะดีอย่างมากๆ ต้องนำความรู้ที่ได้นั้น ไปปฏิบัติ จึงจะเกิดผลสำเร็จ 100 % การันตี!!!!

http://www.richtraining.com/ โทร. 02-381-4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.