ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

“ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77”
การอบรมวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพนั้น ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ลองมาฟังความรู้สึกของผู้เข้าอบรม หลังจากอบรมฝึกปฏิบัติมา 3 วันแล้วเป็นอย่างไร?

Related Posts

Comments are closed.