“สวัสดีปีใหม่ 2558” บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้

“สวัสดีปีใหม่ 2558”  ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำได้ อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับบริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยท่านประธานกรรมการบริษัท คุณสมคิด สินสิริวาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.