“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้คนได้”

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้คนได้”

การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการต้องสามารถเล่นกับอารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ปัญหาต่างๆ ในการนำกิจกรรมของท่านหมดไป!!!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) Tel. 02 – 381-4070 -71, 087 – 790 6670 www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.