ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรนันทนาการ รุ่นที่ 17

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นก­ับอารมณ์ความรู้สึกของคนได้ การอบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ จึงเน้นการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การยืน การฝึกให้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกต่างๆ รวมถึงการใช้พลังเสียง เทคนิคการถ่ายทอด การสื่อสาร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย และนี่คือความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการอบรม ลองฟังดูครับ

รายละเอียดการอบรมสอบถามได้ที่ 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670 รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ http:// www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.