“ความสำคัญของวิทยากร 4 ประการ”

วิทยากรเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า วิทยากรมีองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ มากกว่าคนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่เคารพ ศรัทธาน่าเลื่อมใส วิทยากรจึงมีความสำคัญอย่างมาก กล่าวคือ…

1. วิทยากรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
2. วิทยากรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
3. วิทยากรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4. วิทยากรทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ

ในความสำคัญ 4 ประการนี้หากผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรทำได้ก็นับว่าเป็นวิทยากรได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่หากยังทำไม่ได้ก็คงต้องฝึกฝนกันต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านที่รักงานด้านการบรรยาย การเป็นวิทยากร สวัสดีครับ

Related Posts

Comments are closed.