ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรนันทนาการรุ่นที่ 14

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการนั้น ต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ต้องเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนได้ ต้องมีการวางแผนเป็นระบบ การฝึกอบรมจึงเน้นการปฏิบัิติที่เป็นกระบว­นการ เป็นขั้นตอน หลังจากอบรมฝึกปฏิบัติมา 3 วัน ลองมาฟังความรู้สึกของผู้เข้าอบรว่าเป็นอย­่างไร?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 381 4070 – 71
http://www.richtraining.com
www.facebook.com/richtraining

Related Posts

Comments are closed.