ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่นที่ 73

การอบรมวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพนั้น ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ลองมาฟังความรู้สึกของผู้เข้าอบรม หลังจากอบรมฝึกปฏิบัติมา 3 วันแล้วเป็นอย่างไร? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 381 4070 – 71  http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.