สมองของคุณคิดอะไร?

สมองของคุณคิดอะไร?

มีเรื่องราวมากมาย ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเราทุกคน เราต้องใช้สมอง คิดเรื่องต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการก้าวไปข้างหน้า ความสุข ความสบายใจ คิดสมหวังหรือผิดหวัง ความเครียด ความวิตกกังวล เรื่องงาน เรื่องครอบครัว เรื่องอื่นๆ จิปาถะมากมาย รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นด้วย!!!! 

มีผู้คนมากมายทั้งสำเร็จและล้มเหลว!!!! ล้วนเกิดมาจากการคิดและ มีวิธีคิดที่มาจากสมองทั้งสิ้น!!!!!

แล้วสมองของคุณล่ะคิดอะไร? ใช้ในการคิด หรือจดจำ ใช้ในการคิดหาวิธีเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จหรือคร่ำครวญแต่ความล้มเหลว คิดเรื่องสบายใจหรือเสียใจ

ความคิดเป็นสิ่งมีตัวตนสามารถสัมผัสได้ รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นๆ ได้ หากคิดหาวิธีสำเร็จก็สำเร็จ หากคร่ำครวญแต่ความล้มเหลวก็ล้มเหลว หากคิดว่า “ทำได้”ก็ “ทำได้” หากคิดว่า..”ทำไม่ได้” ก็ “ไม่ได้”

แล้วสมองของคุณคิดอะไร? คุณเท่านั้นที่รู้ดีกว่าคนอื่นเพราะเป็นสมองของคุณเอง การันตี!!!!!!

Related Posts

Comments are closed.