“มหัศจรรย์ความคิด” “ยกคนด้วยนิ้วมือ”

“มหัศจรรย์ความคิด” “ยกคนด้วยนิ้วมือ”

คิดว่า..”หนัก” ทำ.”ไม่ได้” ก็ “ไม่ได้” 
คิดว่า.”เบา” “ทำได้”..ก็ “ทำได้” 
“สำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” อยู่ที่เราคิด..
เราทำ..เราเลือก..ทุกสิ่งทุกอย่าง..
อยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น!!!! การันตี!!!!!

Related Posts

Comments are closed.