เป็นวิทยากรต้องเต็มไปด้วยพลังความเชื่อมั่น!

การเป็นวิทยากรนั้นต้องมีความเชื่อ ความศรัทธา มีพลังความเชื่อมั่นที่จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเชื่อและทำตาม การมีพลังความเชื่อมั่นนั้นมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน

ประการสำคัญต้องมีองค์ความรู้มากพอที่จะถ่ายทอดได้ รวมถึงต้องมี เทคนิควิธีการในการนำเสนอให้ไม่น่าเบื่อ มีพลังเสียงกระตุ้นผู้เข้าสัมมนาได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ต้องสามารถดึงส่วนร่วมและยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นจากพลังความเชื่อมั่นที่วิทยากรมีอยู่

ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถฝึกฝนได้ เพียงของให้เรามีมุ่งมั่น มีความรักและตั้งใจในการเป็นวิทยากรที่เราใฝ่ฝันและอยากจะเป็น การันตี!!!!

Related Posts

Comments are closed.