กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร”เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย อ.กร การันตีและทีมงาน ได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ให้จัดโครงการอบรม “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร” ให้กับผู้จัดการ หัวหน้างาน จำนวน 100 ท่านบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ที่เต็มไปด้วยความรู้ แนวคิด การทำงานเป็นทีม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จ

Related Posts

Comments are closed.