วิทยากร ต้องวางแผนก่อนการบรรยายทุกครั้ง

“การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของวิทยากร การวางแผนทำให้การบรรยายนั้นประสบความสำเร็จ การวางแผนทำให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ว่าจะบรรยายเพื่ออะไร? บรรยายให้ใครฟัง รวมถึงต้องรู้ว่าบรรยายวันไหน เวลาไหน? ใช้เวลาเท่าไหร่? และสถานที่ ที่ไหน?

นอกจากนี้ยังต้องรู้ว่า ผู้ฟังมีจำนวนเท่าไหร่ รวมถึงคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นอย่างไร? และต้องจัดทำห้วข้อการบรรยายเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการอบรมด้วย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 68 ” เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

10306382_634806419920799_8901934318412435178_n

Related Posts

Comments are closed.