บทบาทที่ดีของวิทยากร

“วิทยากรต้องมีบทบาทที่หลากหลายในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ไปสู่ผู้เข้าอบรม – สัมมนา บทบาทที่ดีของวิทยากรมี 5 บทบาทด้วยกันคือ

1. เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้่ 2. เป็นผู้สอน 3 .เป็นผู้ฝึก 4 เป็นพี่เลี้ยง 5. เป็นผู้บรรยาย ทั้ง 5 บทบาทนี้วิทยากรต้องหมั่นฝึกฝนให้ครบเครื่อง”

การบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออชีพรุ่นที่ 68 ” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

10305428_634265713308203_5793134036770681034_n

Related Posts

Comments are closed.