วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 67 เหลือเพียง 3 ท่านเท่านั้น!!!!!

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 67 ” วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557″ เหลือเพียง 3 ท่านเท่านั้น!!!!!

1185391_607255519342556_1725654991_n

วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

การอบรม – สัมมนาที่มีประสิทธิภาพสนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิทยากร

วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นวิทยากร ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

1. ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน
2. ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วม
สัมมนา
3. ขาดเทคนิคการนำเสนอ ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจ
4. ยืดเยื้อ วกไป วนมา เรียงลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอไม่ได้
5. ขาดความต่อเนื่อง การนำเสนอไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้าสัมมนา
อึดอัด
6. ขาดส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าสัมมนามี
ส่วนร่วมได้ ฯลฯ

การฝึกปฏิบัติจะทำให้ปัญหาต่างๆ ในการเป็นวิทยากรของท่านหมดไป ทำให้ท่านเป็นคนใหม่ที่บรรยายได้ดีขึ้นกว่าเดิม!!!!

สนใจลงทะเบียนติดต่อได้ที่… สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter training) โทร. 02 – 3814070 – 71 www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.