“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ” ตอนที่ 15 : “ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เที่ยงธรรม”

“คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ”
ตอนที่ 15 : “ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เที่ยงธรรม”

1385846_547850678616374_1441821079_n

ความถูกต้อง..เที่ยงธรรม..นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืน”

หารเรามีความถูกต้องเที่ยงธรรมอยู่ในจิตใจ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียว แต่เราต้องมีผู้คนที่พบปะพูดคุยคุ้นเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทำธุรกิจร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญเราต้องร่วมกันกับเพื่อนหรือลูกน้องในการทำงานเป็นทีม

การมีคุณสมบัติรักความถูกต้อง เที่ยงธรรม จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพราะความถูกต้องเที่ยงธรรมนั้นเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการทำงานร่วมกันที่มีกฎ กติกา มีระเบียบแบบแผน มีข้อกำหนดที่ทำให้การทำงานร่วมกันนั้นมีความสุข นอกจากนี้ยังทำให้เราเป็นบุคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังต้องมีความยุติธรรม มีความถูกต้องและเที่ยงธรรมด้วย เชื่อว่าคุณสมบัติในข้อนี้อยู่ในใจของทุกๆ คนอยู่แล้ว เพราะท่านคือผู้ประสบความสำเร็จที่รักในความถูกต้อง เที่ยงธรรม!!! จริงมั้ยครับ

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.