การเปิดใจทำให้ประสบความสำเร็จ

“การเปิดใจทำให้ประสบความสำเร็จ”

1383673_536391443095631_1843374534_n
การเปิดใจเรียนรู้อยุ่ตลอดเวลาทำให้เรามีวิสัยทัศน์ มีมุมมองที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้น..ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดใจรับฟัง เปิดใจเรียนรู้ในทุกๆ สิ่ง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้ว ระวังคำพูดที่ว่า “รู้แล้วๆ ” เพราะคำพูดนี้จะปิดใจเรา ทำให้เราไม่ยอมเรียนรู้ อยากสำเร็จจงเปิดใจเรียนรู้ เพราะนั่นคือประตูไปสู่ความสำเร็จที่ท่านต้องการ… การันตี

Related Posts

Comments are closed.