เราควรอยากรู้ในสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไป

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติทั่วไปของคนเรา แต่คนที่มีเป้าหมายชัดเจน มีเป้าหมายต้องการความสำเร็จในชีวิต เขาจะสนใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น อยากรู้อยากเห็นเฉพาะเรื่องที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น!!! เขาจะไม่เสียเวลามาอยากรู้อยากเห็น เอาใจใส่กับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำให้เป้าหมายชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไป

1391974_536894266378682_619220770_n

ดังนั้นหากเราต้องการความสำเร็จในชีวิต นอกจากเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนแล้ว เราต้องตั้งหลักเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า “สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นนั้นมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายของเราหรือไม่” ถ้า “ไม่” ก็อย่าใส่ใจให้เสียเวลา ไม่ต้องไปอยากรู้ แต่ถ้า “ใช่” ก็จงเร่งขวนขวายเรียนรู้ แล้วลงมือปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อทำให้เป้าหมายความสำเร็จที่กำลังรอคอยเราอยู่เบื้องหน้าเป็นจริง การันตี…

Related Posts

Comments are closed.