อุปสรรคปัญหา แก้ได้ ถ้าจริงใจต่อกัน

“ที่ใด..มีปัญหา..ที่นั่นย่อมมีการเปลี่ยนแปลง..”

1174928_518115168256592_810925555_n
อุปสรรคปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากตัวเราเอง หรือปัญหานั้นจะมาจากผู้อื่น แต่ทุกปัญหาต้องวิเคราะห์และแก้ไขต้นเหตุอย่างแท้จริงว่ามาจากอะไร? ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเล็ก หรือปัญหาใหญ่ หรือปัญหาสลับซับซ้อน ถ้ารู้ต้นเหตุที่แท้จริงก็แก้ได้ไม่ยาก โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากตัวเราเองคนเดียว แต่โดยส่วนใหญ่ปัญหาหลายๆ ปัญหามักมาจากบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเรา ยิ่งสลับซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแก้ยาก

ปัญหาที่แก้ไม่ได้ส่วนใหญ่มักมาจาก ความไม่จริงใจ ไม่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างแท้จริง ถือยศ ถืออย่าง ยึดติดอัตตา ตัวตน ยึดติดตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่ และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ความจริงใจจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลง ถ้าทุกคนมีความจริงใจต่อกัน ไม่มีวาระซ้อนเร้นและไม่ใส่หน้ากากเข้าหากัน เปิดอกคุยกันอย่างจริงจังถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมแก้ไข ยอมปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกัน ปัญหานั้นก็จะแก้ไขได้
ความจริงใจนี้นำมาซึ่งเป้าหมาย ความสามัคคี การร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นอกเห็นใจกัน ประการสำคัญจะทำให้มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการก้าวข้ามอุปสรรคปัญหา แล้วนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ดังนั้นอุปสรรคปัญหาแก้ได้ถ้าทุกคนจริงใจต่อกัน
บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.