ความจริง..กำหนด..ความรู้สึก..

“ความรู้สึกที่ดี..มาจากความเป็นจริงที่ดี..”

1098440_512118288856280_1615814349_n
ไม่ว่าใครจะทำอะไรหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร? สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ..ความรู้สึก ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่มีทั้งดีและไม่ดี เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ จะมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นดี ความรู้สึกก็จะดี แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ดี ความรู้สึกนั้นก็จะไม่ดี

ความรู้สึกที่ดีจะนำมาซึ่งมุมมองที่ดี มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธาต่อสิ่งนั้นๆ ในทางกลับกัน ความรู้สึกที่ไม่ดีก็จะนำมาซึ่งมุมมองที่ไม่ดี ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเชื่อถือศรัทธา

ในบางครั้งคนเราเพียงแค่มองเห็นด้วยสายตาหรือได้ยินมาว่า………โดยอาจจะไม่รู้ถึงความเป็นจริง ถึงสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยิน..ก็อาจจะคิดเองแล้วมีความรู้สึกไปตามที่ตนเองคิดก็ได้ ยิ่งถ้าเป็นในทางลบ แล้วไปพูดต่อก็ยิ่งไปกันใหญ่ ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น..

ฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็ตาม จะเป็นการพูด หรือการกระทำจึงต้องระมัดระวังให้มาก ละเอียดรอบคอบ แล้วทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม หรือต่อประเทศชาติ จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเสมอ สิ่งได้รับของผู้กระทำคือความสุข ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นศรัทธา เกียรติยศ ชื่อเสียง การได้รับการยกย่องจากคนในสังคม คิดดี พูดดี ทำแต่ความดีกันนะครับ เพราะท่านคือคนดี…

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.