ความสำคัญของการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

“ความสำคัญของการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์”

1148926_511356728932436_1060385428_n (1)

“ความรัก ความผูกพัน สร้างสรรค์ สิ่งสวยงาม” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลหรือระหว่างหน่วยงานที่นับวันจะมีมากขึ้น

เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ทำให้หล่อหลอมมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ มีความรัก มีความศรัทธาต่อกัน รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กร ควรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเป็นประจำทั้งนี้เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรที่นับวันจะมีการแข่งขันที่รุนแรง
บทความโดย..อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.