ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง

945968_509827919085317_601928087_n

“ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้นำต้องปรับตัวพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง”
โลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผู้นำจึงต้องรับมือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยที่เกิดขึ้น การพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลง ผู้นำที่มีจิตใจในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะพัฒนา จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้นำยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆ การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ยากเช่นกัน อาจทำให้ไม่ทันคู่แข่งขันและอาจพ่ายแพ้ในที่สุด

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในเชิงธุรกิจหรือเรื่องใดๆ ก็ตามมีการแข่งขันสูงมาก ผู้นำจึงต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันหรือก้าวล้ำนำสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคม องค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือความต้องการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ที่คนยุคใหม่ต้องการ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นำต้องปรับตัวและยอมรับ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสามารถชนะคู่แข่งขันได้ในที่สุด

การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สำคัญที่สุดคือจิตใจที่ต้องหลีกหนีจากความเคยชินเดิมๆ หรือเคยชินกับสิ่งเดิมๆ ที่ทำอยู่ ผู้นำต้องเริ่มต้นคิดสิ่งใหม่ๆ ทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อน และเมื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการอยากจะเป็น โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้าผู้นำปรับตัวพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง รับรองว่า ผู้นำอย่างท่านไม่ก้าวถอยหลังอย่างแน่นอน…

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.