ผู้นำ..ต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

61280_509427829125326_1119007503_n

“คิดวิธีการได้ ทำอย่างมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างแยบยล”
ผู้นำคือผู้ที่ก้าวนำไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นำพาคนในองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

ดังนั้นถ้าองค์กรใดก็ตามมีผู้นำที่ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น องค์กรนั้นก็เจริญรุ่งเรือง คนในองค์กรก็มีแต่ความสุข แต่การที่จะเป็นผู้นำลักษณะนี้ได้ ผู้นำนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในงานด้านนั้นๆ มาอย่างช่ำชองจนเรียกว่าเป็นมืออาชีพ ในทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้อง..

1.คิดเป็น ผู้นำต้องคิดตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงให้ได้ การคิดเป็นนี้ต้องคิดไปข้างหน้า คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเสียหาย แต่อยู่ในกฎ กติกา เมื่อคิดเป็นแล้วก็ต้อง..

2.ทำเป็น คือต้องลงมือทำอย่างช่ำชองแบบมืออาชีพ รู้ว่าจะต้องทำงานนั้นๆ อย่างไร ไม่ใช่ทำแบบลองผิดลองถูก หรือแบบไม่ใช่มืออาชีพ เพราะจะทำให้ผู้ตามในองค์กรขาดความเชื่อมั่น ขาดความเชื่อถือ ขาดความรักความศรัทธา ผู้นำต้องแสดงความรู้ ความสามารถ ในการทำงานนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ และเมื่อเจออุปสรรคปัญหา ผู้นำต้อง…

3.แก้ปัญหาเป็น ผู้นำก็ต้องคิดหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานั้นไปในทางสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในกรอบของกฎ กติกา ขององค์กร ด้วยความเป็นธรรม ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าผู้นำนั้นมีปัญญา ก็สามารถแก้ปัญหานั้นๆ ได้ไม่ยาก

สรุปแล้วผู้นำไม่ว่าจะมีตำแหน่งใดๆ จะเล็กหรือใหญ่ ก็ต้อง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น องค์กรจึงจะไปรอด แล้วท่านหรือผู้นำของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.