เป็นผู้นำ..ต้องมีความรับผิดชอบสูง

1003528_509123252489117_334529312_n

” ความรับผิดชอบคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์”
ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าคนๆ นั้นเป็นอย่างไร?

หากเราคบกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีความรับผิดชอบสูงมากๆ เราจะรู้สึกสบายใจ เพราะเขามีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำ ใครก็ตามที่มีความรับผิดชอบสูงมากต่อหน้าที่การงาน หรือต่อสิ่งใดๆ ก็ตาม ก็ถือได้ว่า เป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณค่า มีความน่าเชื่อถือ น่านับถือ น่าศรัทธา

ดังนั้น ถ้าเป็นผู้นำมีตำแหน่งใดๆ ก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของผู้นำนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตัวผู้นำเพียงคนเดียวแต่หมายถึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องด้วย ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องรับผิด จะรับชอบอย่างเดียวไม่ได้ ยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้น!!

โดยเฉพาะถ้าต้องรับผิดชอบต่อกฎ กติกาด้วยแล้ว จะผิดพลาดไม่ได้เลย เพราะกฎต้องเป็นกฎ ผู้นำจะปล่อยปละละเลย ละเมิดกฏมิได้ ถ้าผู้นำขาดความรับผิดชอบ ละเมิดกฎกติกาเสียเอง ลองคิดดูว่าองค์กรนั้นจะเป็นอย่างไร? จะวุ่นวายขนาดไหน ถ้าผู้นำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่มีความรับผิดชอบจะสามารถปกครองผู้ที่อยู่ในองค์กรได้หรือไม่?

ตัวอย่างที่น่ายกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่คือพันท้ายนรสิงห์ พันทายนรสิงห์คัดท้ายเรือแล้วทำโขนเรือพระที่นั่งหัก ซึ่งความผิดคือต้องถูกประหารชีวิตตามกฏมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือพยายามไว้ชีวิต แต่พันท้ายนรสิงห์กลับทูลขอให้พระเจ้าเสือประหารชีวิตทั้งนี้เพราะความรับผิดชอบที่ต้องการรักษากฎมณเฑียรบาลเอาไว้พร้อมพระเกียรติยศของพระเจ้าเสือ

ดังนั้นเป็นผู้นำจึงยิ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าบุคคลโดยทั่วไป จึงจะมีความภาคภูมิใจ เป็นที่น่าเลื่อมใส ศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในองค์กรและบุคคลทั่วไป

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.