ผู้นำ..ต้องมุ่งมั่น..ทุ่มเท..มีสติ..มีสมาธิ

” มุ่งมั่น..มีสติ..มีสมาธิ..อย่าเป็น..กระต่ายตื่นตูม”

1098499_508744205860355_1914336499_n
คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของผู้นำคือ..ความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความเพียรพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จให้จงได้

ความมุ่งมั่น ทุมเทนี้มาพร้อมกับการมีสติและสมาธิ การมีสติและสมาธิทำให้เกิดปัญญาที่จะทำให้งานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นำจึงต้องมีคุณสมบัติในเรื่องนี้มากกว่าผู้อื่น ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะทำให้ผู้ตามนั้นมีขวัญและกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผู้ตามเดินตามด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ย่อท้อ ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย และไม่ล้มเลิก

การแสดงออกถึงความมุ่งมั่น..ทุ่มเทนั้นไม่ใช่เป็นการชี้นิ้วสั่งการไปวันๆ แต่หากเป็นการกระทำที่เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบชนิด 100 % จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ความมุ่งมั่น ทุมเท มีสติ..มีสมาธินี้ จะหล่อหลอมให้ผู้ตามในองค์กร เดินตามทำเป็นแบบอย่าง ทำให้เขาก้าวขึ้นสู่ผู้นำ เป็นผู้นำที่ดี ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อองค์กร

และขณะนี้ตัวท่านหรือผู้นำของท่านมีคุณสมบัติข้อนี้หรือไม่ “มุ่งมั่น ทุ่มเท มีสติ มีสมาธิ” คุณสมบัติหนึ่งของภาวะผู้นำ ส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านหรือองค์กรประสบความสำเร็จ

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.