“ผู้นำคือเข็มทิศนำทางองค์กร”

547448_508507642550678_901568222_n

“น้ำทำให้เรือลอยได้ แต่น้ำก็ทำให้เรือจมได้เช่นกัน”
ผู้นำหมายถึง ผู้ที่มีศิลปะในการจูงใจผู้อื่น เพื่อทำให้เกิดการยอมรับ ทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา อย่างจริงใจ ทำให้มีความเชื่อมั่น ให้ความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ดังนั้นการจะเป็นผู้นำนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องสร้างการยอมรับ สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ ผู้นำจึงต้องมีความจริงใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพกฎกติกา มีระเบียบวินัยด้วย ประการสำคัญใช้อำนาจด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอันควร

คนในองค์กรจะเป็นอย่างไร มีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำ ต้องไม่ลืมว่า ผู้นำจะอยู่ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับและความเชื่อถือและศรัทธาของผู้ที่อยู่ในองค์กรด้วย ดั่งสุภาษิตจีนที่ว่า “น้ำทำให้เรือลอยได้ แต่น้ำก็ทำให้เรือจมได้เช่นกัน”

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.