ผู้เข้าอบรมพิธีกร 9

เป็นความรู้สึกของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติก­ารเทคนิคการเป็นพิธีกรที่ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้น จนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ภา­ยใน 3 วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. 02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.