ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 8

เป็นความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคกา­รเป็นพิธีกร สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. 02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.