ผู้เข้าอบรมพิธีกร – 7

เป็นความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคกา­รเป็นพิธีกร

สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.