ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร

เป็นความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการ­อบรม ผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคการเป­็นพิธีกร

สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพั­ฒนาบุคลากร R.I.T.
02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.