พิธีกร วัตถุประสงค์การฝึกพิธีกร

การรู้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเทคนิคการเ­ป็นพิธีกรนั้น ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจในการเตรีย­มพร้อมที่จะฝึกอบรมการเป็นพิธีกร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะรู้ว่าเราจะได­้อะไร? เราต้องเตรียมตัวอย่างไร? และต้องปฏิบัติอย่างไร? ทั้งนี้เพื่อการเป็นพิธีกรที่เราต้องการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.