วิทยากรมืออาชีพ ความสำคัญในการฝึกปฏิบัติวิทยากรมืออาชีพ

“ร้อยรู้ไม่สู้ชำนาญ ก่อนชำนาญต้องผ่านการฝึกฝน” การจะเป็นวิทยากรมืออาชีพได้นั้นไม่ใช่เพี­ยงแค่เรียนรู้แค่หลักทฤษฏี แต่ต้องฝึกฝนฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ตั้งแต่หลักพื้นฐานการเป็นวิทยากร บทบาทหน้าที่ บุคลิกภาพ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นวิทยากรมือ­อาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.  Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670  http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.