วัตถุประสงค์การฝึกอบรมวิทยากร เพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ

การจะเป็นวิทยากรมือาชีพ ไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้เท่านั้น แต่ต้องมีเทคนิค ต้องมีการฝึกปฎิบัติอย่างเข้มข้น การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมวิทย­ากรก่อนการอบรม จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบั­ติ เพื่อก้าวสุ่การเป็นวิท่ยากรมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.