ตัวอย่างการฝึกไหวพริบปฏิภาณของวิทยากร อบรมวิทยากร

วิทยากรมืออาชีพต้องมีไหวพริบปฏิภาณ ไหวพริบปฏิภาณคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมิได้เตรียมตัว นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการฝึกไหวพริบปฏิภ­าณของวิทยากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

 

Related Posts

Comments are closed.