ปัญหาของวิทยากร อบรมวิทยากรก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออา­ชีพ

การเป็นวิทยากรมีอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายแล้วไม่มีคนฟังไม่มี­คนสนใจ สะดุดติดขัด วกไปวนมา เรียงลำดับการบรรยายไม่ถูกต้อง หรือเสียงราบเรียบขาดพลัง โ้น้มน้าวผู้ฟังไม่ได้ หรือ กลัว!!! ขาดพลังความเชื่อมั่น นี่คือปัญหาของวิทยากร นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นปัญหา แต่หากรู้ข้อบกพร่องและรีบแก้ไข ก็จะทำให้การก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออา­ชีพนั้นไม่ยาก จำเป็นต้องอบรม ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออ­าชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.