ความสำคัญของวิทยากร อบรมวิทยากร เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

“อ่านหนังสือหนี่งเล่ม ย่นย่อระยะเวลาประวัติศาสตร์นับร้อยปี ฟังวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ย่นย่อระยะเวลาการอ่านหนังสือนับร้อยเล่ม” วิทยากรจีงเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า วิทยากรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ แต่การที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ­ได้ต้องมีเทคนิค ต้องหมั่นฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670 http//www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.