เกมไหวพริบปฏิภาณ ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ (สันทนาการ)

เกมไหวพริบปฏิภาณ เป็นอีกหนึ่ง ตัวอย่างกิจก­รรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด เป็นกิจกรรมที่เน้นการใช้ไหวพริบปฏิภาณ ฝึกสมาธิ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เล่นกิจกรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.(Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.