เปายิ้งฉุบ..หาผู้นำ ตัวอย่างเกมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่เน้นความสุข สนุกสนาน สร้างความรักความผูกพัน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่หล่หลอ­มความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยลดความขัดแย้ง ผ่อนคลายความเครียด เน้นให้ผู้เข้าสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.