มาตามนัด กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม มาตามนัด เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมของการเริ่มต้­นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึก­ใช้สมองสองซึกพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน เป็นกิจกรรมที่เน้นความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด ฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.