เฮ้.เฮฮา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม เฮ้..เฮฮา..เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรม ที่เน้นความสุข สนุกสนาน เป็นกิจกรรม ฝึกความพร้อม ฝึกสมาธิ ไหวพริบปฏิภาณ กิจกรรมเตรียมความพร้อม เฮ้..เฮฮา ..เป็นกิจกรรมเริ่มต้นของกิจกรรมกลุ่มสัมพ­ันธ์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เข้าสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.