กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1.2.3

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1..2..3..เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการเริ่มต­้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมมนา เตรียมตัว เตรียมความพร้อมทางด้านสมาธิและจิตใจ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเล่นกิจกรรมต่อไป กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1..2..3..เป็นกิจกรรมที่เน้นความสุข สนุกสนาน สร้างความพร้อมเพรียงกัน ฝึกให้ผู้เข้าสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) Tel 02 – 381 4070 – 71, 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.