เกมส์จี๋จับ ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร วิทยากรโดย อ.กร การันตี จากสถาบัน RIT. (Rich Inter Training)

หน่วยงาน บริษัท องกรค์ ห้างร้านใด สนใจจัดอบรมกิจกรรมนันทนาการ(สันทนาการ) หรือฝึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถเป็­นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการได้ ติดต่อได้ที่ สถาบันฝึกอบรม ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง : 02-381-4070-1, 08-7790-6670
เวบไซต์ http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.