“เตรียมความพร้อมสู่….การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น”

aec

“ความเคยชินทำให้เราทำแบบเดิมๆ หากเราไม่เปลี่ยนแปลง เราจะเป็นอย่างไร?”

โลกทุกว้นนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก เราคงอยู่แบบเดิมๆ ที่เราเป็นอยู่ไม่ได้อีกแล้ว หากเราไม่คิดที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองคงต้องอยู่อย่างลำบากอย่างแน่นอน เพราะอีกเพียง 2 ปีกว่าๆ ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า AEC นั่นหมายความว่า เราจะไม่ได้อยู่กันแบบคนไทยเพียง 60 กว่าล้านคนอีกแล้ว แต่เราจะอยู่กับคนในอาเซียนอีก 600 กว่าล้านคนใน 10 ประเทศ ที่เป็นเหมือน 1 เดียวกัน ทุกคนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไปทำงาน จะไปลงทุนในประเทศไหนก็ได้ เมื่อถึงตอนนั้นเราจะเป็นอย่างไร? หากเราไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัว อีกไม่นานการแข่งขันก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ใครมีศักยภาพมากกว่า มีความสามารถมากว่าย่อมได้เปรียบ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่บัดนี้

เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง ต้องบอกได้เลยว่า สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวและต้องพัฒนาตอนนี้คือ

1. “ทัศนคติ แนวคิด การพัฒนาตนเอง” และเรื่องอื่นรอบตัวเรา ทัศนคติมุมมองของเราต้องเปลี่ยนแปลงก่อน เราต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เราต้องมีการพัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน อะไรที่เราไม่เคยทำ เราก็ต้องทำ อะไรไม่เราเคยเป็นก็ต้องเป็น เราต้องมีความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะงานที่เราทำ เราต้องเก่งกว่าคนอื่น เราด้อยกว่าไม่ได้ครับ

2. “ภาษา” เราต้องเก่งเรื่องภาษา ใครพูดได้หลายภาษากว่าย่อมได้เปรียบ อันดับแรกเราต้องเก่งภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร เราต้องพูดได้ครับ ใครมาคุยกับเราเราต้องพูดได้ และภาษาที่สองที่เราต้องเรียนรู้และฝึกฝนคือภาษามลายู ภาษามลายูใช้กันในหลายประเทศที่อยู่ใน AEC อาทิเช่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย บรูไน เป็นต้น หากเรามีโอกาสได้ไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษามลายูเป็นหลัก หากเราพูดได้ เราย่อมได้เปรียบครับ และต่อมาก็ภาษาประจำชาติต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ ยิ่งเรียนรู้และพูดได้ย่อมเป็นโอกาสครับ

3. “ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศ” เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ ว่าเป็นอย่างไร อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับ

4. “การเมือง การปกครอง การเงิน กฎหมายของแต่ละประเทศ” ครับ เราเรียนรู้ไว้จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเรา แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน หากเรารู้เราจะไม่ผิดพลาด แต่กลับจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้น
นี่เป็นคร่าวๆ ที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่พัฒนาเพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร? อันดับแรกทัศนคติต้องเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วเรื่องภาษาอังกฤษต้องรีบเรียนรู้ฝึกฝนอย่างเร่งด่วนและเรื่องอื่นๆ ก็ตามมาครับ ต้องบอกว่า “เร่งเปลี่ยนแปลงตนเองในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า” สวัสดีครับ

Related Posts

Comments are closed.