อบรม – สัมมนา “วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” 17 – 18 ม.ค.56

การอบรม – สัมมนา “วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” ณ.เลกาซี่กอล์ฟคลับ มีนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 – 18 ม.ค.56 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มได้ด้วยความสนุกสนาน เข้มข้นด้วยการฝึกปฏิบัติ

วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ในเครือ รพ.รามคำแหง

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.