บทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Trainig) นำโดย…อ. ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ท่านประธานกรรมการบริหาร คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ฝึกอบรม กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำทีม 100 % ในโครงการ Director Training รุ่นที่ 3 ให้กับผู้นำนักธุรกิจของนิวไลฟ์

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำอย่างเต็มที่ ปรับแนวคิด ทัศนคติ ให้มีจิตใจแข็งแกร่ง 100 % มีพันธะสัญญาในการทำธุรกิจชนิดไม่สำเร็จไม่เลิก พร้อมหล่อหลอมการทำงานเป็นทีม 100 % ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านล้วนมีความตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำทีม 100 % พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จในตำแหน่งที่ต้องการ การสัมมนานี้จัดขึ้นที่โรงแรมเอเซีย ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *