ธนกร เอี่ยมละออ

เวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง ” ธนกร เอี่ยมละออ ” เทรนเนอร์คนใหม่ 1 ปากพูดหลายคนสำเร็จ

นักเดินทางที่ดีต้องไม่ทิ้งร่องรอยนักพูดที่ดีต้องไม่มีข้อผิดพลาด การพูดเป็นการสื่อความหมายที่ให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน โดยการเปล่งออกมาเป็นวาจา ผู้พูดผู้ฟังสามารถสื่อความหมายจากคำพูดนั้นๆ ได้จากภาษาและเสียง เวลาพูดอาจมีการใช้กิริยาท่าทางต่างๆ ประกอบเพื่อให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพในการสื่อความหมายยิ่งขึ้น

ธนกร เอี่ยมละออ

การพูดมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1.การพูดเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ฟัง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Speech of Inform ได้แก่ การพูดเพื่อให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจ ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ การพูดชนิดนี้ต้องใช้ด้วยคำแบบง่ายๆ และการพูดต้องกระจ่างชัด มีรายละเอียด มีการสรุป อาจจะต้องยกตัวอย่างข้อมูลเปรียบเทียบให้ผู้ฟังเข้าใจ ซึ่งมักจะมีเนื้อหามากมาย

2.การพูดเพื่อจูงใจผู้ฟัง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Speech of Persuode ได้แก่ การพูดเพื่อให้ผู้ฟังเชื่อ เปลี่ยนความคิด ทัศนคติหรือปฎิบัติตาม การพูดชนิดนี้ต้องใช้คำพูดให้เกิดภาพพจน์ และใช้เสียงหนักเบาให้เข้ากับคำและความหมายที่พูด

3.การพูดเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟัง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Speech of Entertaion ได้แก่การพูดเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงใจ การพูดชนิดนี้ต้องใช้มุกตลกหรือลูกเล่น

ผู้พูดที่ดีนั้น จะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีเสียก่อน ผู้ฟังที่ดีจะสามารถนำเอาสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากการฟังมาปรับปรุงและใช้เป็นพื้นฐานในการพูดได้อย่างดียิ่ง นอกจากนั้นผู้พูดควรมีคุณสมบัติที่ดี ทั้งความคิด มีจุดประสงค์ที่แน่นอนและรู้จุดประสงค์นั้นโดยแจ่มแจ้ง มีเค้าโครงเรื่อง รู้จัก การใช้ภาษาที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสังเกตและมีไหวพริบดี มีใจกว้างและควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนตรงต่อเวลา มีจังหวะและลีลาในการพูด มีสำเนียงการออกเสียงที่ชัดเจน มีการสร้างแรงจูงใจในทางที่ดี พร้อมเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย

จะผิดไหมหากจะบอกว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอยู่ในตัวโค้ช ” ธนกร เอี่ยมละออ ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด จะว่าเขาเป็นวิทยากรก็ได้ นักพูดก็ได้ หรือเป็นครูผู้ชี้นำก็ได้ แต่หากจะให้ดี เขาผู้นี้ก็คือ ” พี่เลี้ยง ” คนใหม่แห่งวงการขายตรงไทยที่น่าจับตามอง

วันนี้ ” ธนกร ” กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มขายตรงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากตัวเขานั้นมีความพร้อมของการเป็นนักพูดที่ดี มีลีลา ท่าทางประกอบที่เป็นแบบฉบับของเขาเอง ทุกครั้งที่เขาได้รับการเชื้อเชิญให้ขึ้นเวที ย่อมมีการการันตีทุกครั้ง ” ไม่ประทับใจยินดีคืนเงิน “

หนุ่มวัยทำงานแม้ร่างกายจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ผู้นี้ ใช้ประสบการณ์จากการโลดโผนในธุรกิจขายตรงมานับสิบปี ผสมผสานเข้ากับความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้อย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง หล่อหลอมเป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อสะกดใจคนให้เรียนรู้และปฎิบัติตาม

วันนี้ ” ธนกร ” วางกลยุทธ์ของหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นแบบฉบับของตัวเองไว้ให้คนขายตรงได้สัมผัส เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่พื้นฐานของการเตรียมบุคลากรบอกกล่าวถึงการสำรวจความพร้อมของตัวบุคคลในขั้นพื้นฐาน ใครพร้อม ใครไม่พร้อม ” ธนกร ” มีเทคนิดในการมองก่อนที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจโดยไม่หวงวิชา

ธนกร เอี่ยมละออ

จากนั้นเข้าสู้กระบวนการเตรียมความคิด ที่อาจรวมถึงการเรียนรู้พลัง ทัศนคติในเชิงบวก ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง นี่คือรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นที่สอง จากนั้นก็จะมีรองรับอีก 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ การเตรียมตัวสู่การเป็นมืออาชีพ ฝึกปรือวิทยายุทธ์ในเรื่องของการเป็นมืออาชีพในแต่ละด้านก่อนทะยานสู่หลักสูตรที่ 4 คือ เตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำทั้งในเรื่องของพื้นฐานทางความคิด รวมถึงศิลปะในการพูด การนำเสนอที่ถูกต้องสำหรับผู้นำ

ใครผ่านกระบวนการนี้ได้ ก็เตรียมรับมือกับการเตรียมตัวสู่ความเป็นเลิศได้เลย ซึ่งจะเป็นหลักสูตรปิดท้าย ซึ่งหลักสูตรนี้สอนให้สำหรับระดับผู้นำเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในฐานะของที่ปรึกษา หรือผู้ที่มีความสามารถในการสร้างคนได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม แต่ควบรวมไปด้วยกระบวนการที่เป็นขั้น เป็นตอน ” ธนกร ” บอกว่า เขายังมีไม้เด็ดอีกมากมายที่จะนำเสนอให้กับคนขายตรงส่วนใครอยากทราบว่า เขาเป็นจริงดังที่กล่าวมาหรือไม่ คงต้องลองสัมผัสตัวจริงเสียงจริงเท่านั้น….เขารอรับใช้ท่านอยู่

ที่มา Power Network

Related Posts

Comments are closed.